Sibenik

Az Adriai tengerpart szívében, a Krka-folyó torkolatában, megbújva a csatornák között találhatjuk Szent Mihály erődjét. A XI. században az erőd tövében házak épültek. Šibenik patinás hírnevét, nem kevésbé ismert királyának neve fémjelzi, IV. Petar Krešimiré. A várost 80 km-re találjuk Split városától északra, kikötője védelméről maga a természet gondoskodott. Turisztikai szempontból a város nem annyira ismert mint Dubrovnik vagy Split, de kivételes személyisége mindenképp megéri, hogy megismerjük. Régi kis utcái tágas terekre vezetnek, ahol modern üzletek kirakatai csillognak a letűnt századok ódon falai között.

Šibenik történelme dióhéjban

Ellentétben az Adriai partszakasz többi településével, melyeket a görögök, illírek vagy a rómaiak alapították, Šibenik alapítása szlávoknak tulajdonítható. A Szent Mihály kastélynál történt ásatások során kiderült, hogy ezen a helyen már voltak őslakosok a szlávok előtt is, de a várost ők alapították. Ezt alátámasztják az 1066-ból származó írás is, a IV. Petar Krešimir király Chartája, valamint az a tény, hogy egy időben a város királyi székhely is volt. Emiatt Šibeniket „Krešimirov grad”-nak, vagyis Krešimir városának is nevezték. A XI.-XII- században a várost sorban igázta le Velence, Bizánc, Magyarország és a Bosnyák Királyság, mígnem 1116-tól végleg a Velencei Köztársaság uralma alá került. Saját városi rangot és egyházmegyei státuszt Šibenik csak 1298-ban kapott. A XV. században a Török Birodalom támadni kezdte a Velencei Birodalomhoz tartozó városokat, így Šibeniket is, de sosem sikerült bevennie azt. A XVI. században felépült a Szent Miklós erőd, majd a XVII.-ben a várost még jobban megerősítették a Szent János és a Šubićevac erődökkel. A Velencei Köztársaság 1797-es bukásával Šibenik is a Habsburg Birodalom részévé vált.

Az Első Világháborút követően Šibenik a Jugoszláv királyság részévé vált, míg a Második világháborúban a Fasiszta Olaszország illetve a náci Németország foglalta el. A szövetségesek bombázásai miatt a Szent Miklós templom és a Mandalina városrész elpusztult. A Második világháborút követően a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság részévé vált, egészen 1991. A Horvát Függetlenségi Háború (1991-1995) alatt a várost intenzíven támadta a Jugoszláv Nemzeti Hadsereg és a szerb paramilitáris csapatok. A bombázások megrongáltak számos történelmi épületet, a Szent Jakab katedrális kupoláját és az 1870-ben épült színház épületét is. A háború után a horvát állam teljes egészében helyreállította a károkat.

Szent Jakab katedrális

A Szent Jakab katedrális 2000-től a Unesco Világörökség része. Építését 1431 április 9-én kezdték velencei és helyi építészek, bár a templom építését még 1298-ban eltervezték. 1441-ben Juraj Dalmatinac folytatta a katedrális építését. A mester csak időszakosan dolgozott a templomon melyet élete fő művének tekintett, ezért éveket dolgozott Itáliában, hogy keresetét a templom építésébe fektethesse. Ő egy oldalhajót és apszisokat épített hozzá valamint egy keresztelő kápolnával is kibővítette. Több díszítőelemet is használt, mint a 72 kicsi emberi fejeket ábrázoló szobrokat a templom külső falain. Ezek a fejek egy-egy híres polgár arcmásai, állítólag egyikük maga Dalmatinac. A híres építész 1473-ig, haláláig dolgozott a katedrálison. Tanítványa Niccolò di Giovanni Fiorentino, folytatta a munkáját. A dómot már ő fejezte be és a külső szobrokat is, amelyeken Szent Mihály, Szent Jakab és Szent Márk látható. Az építész halála után, helyi és velencei mesterek fejezték be az építést. A katedrálist 1555-ben szentelték fel.

Művészettörténeti szempontból a templom kései gótikus stílusjegyeket mutat. A templom építészeti elrendezése a bazilikák elrendezését követi, három hajós, a főhajót dongaboltozat fedi, míg a templomnégyezetet kupola, amely egy negyedgömbben végződik a szentély fölött. Dalmatinac a templom építéséhez téglát egyáltalán nem használt, még a tetőszerkezet dongaboltozata is kőlapokból készült, melyek tartóhornyokba vannak csúsztatva. Ez utóbbi megoldás Dalmatinac tanítványának ötlete volt.

A templom homlokzata még tisztán a gótikus stílus szellemében készült, ám a rozetta és a közrefogó oszlopok már reneszánsz stílusjegyeket mutatnak. A templom oroszlán-kapuját (ez az oldalsó főkapu) rómán és gótikus díszítőelemek jellemzik. A bejárat két oldalán oroszlánok tartotta oszlopokon Ádámot és Évát láthatjuk. A kapu csúcsíves tabernákulumában Szent Péter és Pál szobrai álltak, de ezek a délszláv háborúban megsemmisültek, így helyükön már csak felirat látható. A nyugati gótikus főkapu mellett egykor a tizenkét apostol képmása volt, de a háborúban ezek is megsemmisültek, manapság a helyük üres.

Külön érdemes megemlíteni a katedrális keresztelőkápolnáját, ahol Dalmatinac mester különleges építészeti megoldásokat alkalmazott. A lóhere alakú kápolnát hatalmas, egyetlen kőtömbből kifaragott zárókő fedi. Ezalatt látható a keresztelőmedence. Külön érdekessége a kápolnának, hogy az áttört oszlopfőket ha megütik, különböző hangmagasságokon szólalnak meg, így szoprán, alt, tenor és basszus hangokon, amely nem a véletlen műve, a mester szándékosan hangolta őket így. A kápolnában látható szobrok és domborművek is Dalmatinac munkái.

A katedrális előtt láthatjuk a nagy építőmester Juraj Dalmatinac bronzszobrát, melyet a nem kevésbé neves művész Ivan Mestrovic készített.

Szent Barbara templom

A Szent Barbara templom egy jellegzetes példája a gótikus építészetnek. Az egyhajós templom építése 1400-ban kezdődött. A főbejárat fölött egy gótikus fülkében Szent Miklós szobra áll, amely a milánói mester Bonino munkája. A gótikus ablak faragványa hálaképpen készült 1419-ben a Šibenik-i orvos Marco megrendelésére. A kelet-Adriai térségben ez a faragvány egyedülálló. Napjainkban a Szent Barbara templomban egy kis múzeum működik, ahol XIV. és XVII. századi munkákat tekinthetünk meg.

Szent János templom

A Szent János templom a XV. században épült gótikus-reneszánsz stílusban. Az eredeti neve Szent Háromság volt. A lépcsősort a templom déli oldalára építették, ami a sekrestyéhez vezet. A lépcsősor melletti falat domborművek díszítik, amelyeket Ivan Pribislavić készített. A lépcsősor korlátját Nikola Firentinac készítette. Frentinac művei a templom óratornyának a faragványai is amelyek a torony déli oldalán láthatóak, egy ablak és egy szárnyas angyal Isten Bárányával. A templom tornyának nyugati oldalára szerelték a város első mechanikus óráját 1648-ban. Az órát Drniš városából hozták ide, miután a törökök elhagyták a várost. Az 1862-es földrengés után lebontották a templom harangtornyát és a kupoláját.

Szent Kersován templom

A Szent Kersován (Grisogonus) templom az egyik legrégebbi szakrális műemlék a XVII. századból. A templom román stílusban épült, eredeti formáját a Második Világháborúig megőrizte, amikor súlyosan megsérült. A restaurációt követően a Šibeniki Múzeum galériájává alakították, manapság ez a Szent Kersován galéria. A templom mellett van kiállítva Horvátország legrégebbi harangja, amelyet 1226-ban öntöttek. A harangot a tengerben találták a Silba-sziget mellett.

Gospe van grada templom

A „Gospe van grada” templom (szabad fordításban „Városon kívüli Miasszonyunk” templom) a középkori temető és a kis, 1452-ben épült Szent Kozma és Damján templom helyén épült fel. Miután 1604-ben megalapították a Varoš-i egyházközséget, elkezdődött a templom átalakítása az akkori szükségleteknek megfelelően. Az új kőtemplom építése 1740-ben befejeződött. Később egy harangtorony is épült a templom mellé, amelyet egy kis hidacska kötött össze a templommal. A templom körüli régi temetőbe 1828-tól már nem temettek.

Szent Lélek templom

A Szent Lélek templom, a XVII. században épült, Antun Nogulović tervei alapján és a Dinko Zavorović téren található. A barokk stílusú templom gyönyörű kőhomlokzatú és csodálatos barokk rózsaablak díszíti.

Szent Miklós templom

A Szent Miklós templom a XVII. században épült, barokk stílusban. A templom belsejében számos síremlék található, valamint hálaképpen készített hajómakettek láthatóak. A templom homlokzata egyszerű, kapuval és ablakokkal, az épület végében pedig guzsaly alakú templomtorony áll. A templom mennyezete kazettás kiképzésű, melynek ikonjai és portréi a templom adományozóit ábrázolják népviseletben, illetve feliratok a neveikkel.

Uspenie Bogomatere templom

Az Uspenie Bogomatere templomot azon a helyen építették fel, ahol a Templomosok éltek a XII. században. A barokk épület a XVII.-XVIII. században épült. A XIX. században a katolikus templom a Szent Megmentő nevet viselte és a Benedek-rendi kolostor apácái használták. 1810-ben a franciák döntése alapján a templomot az ortodox püspök Bendedikt Kraljević használatába utalták. A templom jellegét kiemeli a XVIII. században épült barokk harangtorony, amely a helyi Ivan Skoko munkája.

Szent Gergely templom

A Szent Gergely templom Šibenik legrégebbi utcájában található az Ulica Jurja Dalmatinac-ban (Dalmáciai György utca), ahol a híres építész és szobrász szülőháza is áll. A templomban megnézhetjük azt az állandó kiállítást, melynek címe „Juraj Dalmatinac Šibenik-en kívüli munkái”.

Szent Domonkos templom

Šibenik nyugati városrészében, a tengerparton található a Szent Domonkos templom. 1910-ig a templom reneszánsz stílusjegyeket viselt, majd gótikus karakterisztikát kapott. A templomban két értékes faoltár látható, a Šibenik-i püspök Arrigonio síremléke. A templom orgonája 1818-ban épült, Gaetano Macatelli munkája.

Szent Ferenc templom és kolostor

A Szent Ferenc templom a XIV. század második felében épült, a történelmi város dél-keleti városrészének legtávolabbi végében. A terjedelmes egyhajós templom gótikus stílusban épült, de építészeti díszítőelemek nélkül. A XV. században, a templom dél-keleti felén épült fel a Szent Kereszt kápolna, valamint a presbitérium egy sekrestyével. A templom főbejáratát gótikus stílusú keret fogja körbe, a rózsablakon pedig még látszanak a XIV. századi freskó nyomai. A Szent Kereszt kápolna orgonája 1762-ben épült és Petar Nakić orgonaépítő mester munkáját dicséri. A Szent Ferenc templom a Ferences-rendi kolostor épületkomplexumának része, amely a XIV. században épült. A kolostor több évszázados gyűjteménnyel rendelkezik kulturális-történelmi munkákból. A kolostor könyvtára több mint 140 ősnyomatot és kézzel írott kódexet tartalmaz. Ugyanitt látható az egyik legrégebbi horvát írása a „Šibenik-i imakönyv”, amely 1375-ben íródott latin betűkkel.

Szent Lőrinc templom

A Ferences rendiek Szent Lőrinc temploma a XVII. századból. A templom építésén számos dalmát építőmester és kőfaragó dolgozott mint például Trifunović Zadar-ból, Pavlović és Vidović Korčula szigetéről és még sokan mások. Az oldalfal timpanonján egy kis 1720-ból származó faragvány ábrázolja Szent Lőrincet. A templom homlokzatának egyik tabernákulumában a Lourdes-i Szűzanya szobra látható.

Szent Miklós-erőd

A Szent Miklós-erőd a Szent Antal-csatorna bejáratánál épült, a Ljuljevac-szigeten, szemben a Šibenik-i kikötővel. Az erőd nevét az egykori Benedek-rendi kolostorról kapta, melyet az erőd építésekor lebontottak. A helyi horvát lakosság kérésére a velencei kapitány Alojzije de Canal elrendelte az erőd felépítését. Az erődítmény célja az volt, hogy megakadályozza a török hajók bejutását a kikötőbe. A Szent Miklós-erődöt 32 ágyúval szerelték fel, bár nem ezeknek volt nagyobb elrettentő hatása, hanem az erőd impozáns megjelenésének és méretének.

Az erőd egyike Dalmácia legjelentősebb és legjobb állapotban fennmaradt ilyen jellegű védelmi létesítményeinek. Az erődöt téglából építették, mert akkoriban úgy tartották, hogy ez áll leginkább ellen az ágyúgolyók romboló hatásának. A létesítmény alapját viszont masszív sziklából építették. Az erőd védelmi képességei sosem kerültek kipróbálásra, de mindemellett is jól szolgálta a város védelmét a tenger felől jövő támadásokkal szemben. A századok során számos hadsereg használta, több alkalommal lett felújítva, időként a haditechnika fejlődése miatt lett modernizálva. 1979 óta katonai célra már nem használják.

Szent Mihály-erőd

A Szent Mihály-erőd egy 60 méter magas homokkő-szikla tetején. Itt kezdődött el Šibenik történelme. Az erőd építése a XIII. században vette kezdetét és még a XVIII. században is építettek hozzá. A legnagyobb része a XV. és XVI. században épült. Az erődöt keleti irányból két jó állapotban fennmaradt torony védelmezte, az északi oldalon két sokszögű torony épült. Az építmény alaprajza egy szabálytalan négyszöget követ. A gótikus stílusú főbejáratot a keleti oldalon találjuk. A régészeti feltárások alkalmával számos az őskortól a középkorig terjedő időszakokból kerültek elő leletek. A történelmi források szerint az erőd belsejében állt egykor a Szent Mihály templom. Az erődöt az idők folyamán többször megrongálták, majd újjáépítették. 1663-ban és 1752-ben is súlyosan megrongálódott a lőporraktár felrobbanása miatt. Az erőd kettős védőfala az erődtől indul ki a tengerpart irányába és a nagy gótikus kapunál ér véget. Ez, a XV. század végén épült és jelentette a menekülési útvonalat a tenger felé.

Szent János-erőd

A Szent János-erődöt a történelmi városközponttól északi irányban találjuk egy 115 méter magas domb tetején. Az erőd 1646-ban épült Antonio Leni velencei hadmérnök tervei alapján. Az erőd és védői sikerrel helytálltak 1647-ben, amikor a török Tekelija pasa ostrom alá vette a várat.

Šubićevac-erőd

A Šubićevac-erőd 1646-ban épült néhány száz méterre a Szent János erődtől, egy sokkal alacsonyabb helyre. Ez az erőd is jelentős szerepet játszott a törökökkel szembeni védekezésben 1647-ben. Az erőd sokáig a Degenfeld nevet viselte az 1647-es Šibenik-i védelmi parancsnok neve után.

Városfal

A városfal kiinduló pontja a Szent Mihály erőd. Az északi és a déli falak körülölelték a várost, tornyokkal megerősítve. 1864-ben ezeket a falakat nagyrészt lebontották, mára már csak az északi városrészben maradt fenn egy darabja. A falakat védő egyik XVII. századi bástya maradványait meg lehet tekinteni a Krka szálloda mögött. A megkettőzött falrész, mely a Szent Mihály erődtől indul a part irányába úgyszintén megtekinthető.

Múzeum

A Šibenik-i múzeumot 1925 december 20-án alapították, a Horvát Királyság ezer éves évfordulójára. A múzeum az egykori hercegi palotában van berendezve, a Katedrális tőszomszédságában. A hercegi palota is a város védműveinek a részét képezte, a XIII. és a XIV. században épült. A jelenleg látható épület egy jóval nagyobb építmény két szárnya. Egykor ez az épület szolgált a település adminisztratív központjaként, mivel Šibenik hercegi város volt. A palota déli szárnya a négyszögletű toronytól, a sokszögű toronyig tart. A négyszögletű torony a XIV. században épült, ez volt hercegi torony, egyben a település legnagyobb épülete abban az időszakban. A hercegi torony és a Püspöki palota között áll a reneszánsz városkapu a XVI. századból. A kapu fölött a város védőszentjének, Szent Mihálynak az ábrázolását láthatjuk, valamint a város címerét. A palota déli szárnyán két egyszerű kőkapu is van, közöttük egy tabernákulumban Nikola Marcella, a herceg szobra. A palota nyugati szárnya a Katedrális sekrestyéjével szemben van. 1975-ben a palota felújítása befejeződött, ekkor alakították múzeummá.

A múzeum két szekcióra van osztva: régészeti és történelmi részre, valamint etnográfiai részre. A múzeum elsődleges célja a Šibenik-i régió történelmi örökségének a gyűjtése, fenntartása és bemutatása. A múzeum régészeti gyűjteménye történelem előtti, ókori, középkori és vízalatti leletekből áll. A kultúrtörténeti kollekcióban kőtárgyak, grafikák, fegyverek, fényképek és archív anyagok tekinthetőek meg. Ezen felül a múzeumnak képcsarnoka is van. A múzeumban körülbelül 150 ezer kiállítási tárgyat tekinthetünk meg.

A múzeum munkásságának legkiemelkedőbb eredményei a feltáró, bemutató és kiadói tevékenységében nyilvánulnak meg. Fennállása során több mint 200 kiállítást szervezett.

Színház

A Šibenik-i színház az 1945 május 9-én alapított Šibenik-i Nemzeti Színház jogutódja. A színház színjátszó csoportja fennállása során több épületben is működött, mint például a hercegi palota földszintjén, az egykori sóraktárban, majd a XVIII. században költözött a Dobrić-házba, amely Frane Đardov tulajdonában volt, arcképe ma is díszíti a házat egy dombormű formájában. Ezt követően sikerült a társulatnak a „régi színházba” költöznie amely a keleti városrészben volt a jelenlegi színház északi oldalán. A régi színház épülete 1861-ben súlyosan megrongálódott, ezután költözött a színház a jelenlegi épületbe. Napjainkban a színház egy nagy épületben működik, mely 1864 és 1870 között épült. Akkoriban ez volt Horvátország legnagyobb színháza, nézőtere 500 férőhelyes volt. Az épületet a Trogir-i illetőségű mérnök Joseph Slade tervezte. Ez volt Horvátország egyetlen színháza, amely nem állami támogatásból élt, 28 részvényese is volt. Ebben az épületben az első színi előadást 1870 január 29-én tartották. A színházépület mennyezetét a trieszti művész Antun Zuccaro festette. Az ő nevéhez fűződnek az ismert Šibenik-i polgárok allegorikus módban festett képei is. Fennállása 131 éve során a színház épületét több alkalommal is felújították. 1991 szeptemberében a függetlenségi háború alatt egy tüzérségi gránát csapódott az épületbe és súlyosan megrongálta azt, ezért a 2001-es restaurálásig szünetelt a működése. Jelenleg a színház 310 nézőnek biztosít helyet.

Szórakozási lehetőségek

Több mint 50 éve minden június végén megrendezik a Nemzetközi Gyermekfesztivált (Međunarodni Dječji Festival), amely egészen július elejéig tart. Számtalan szórakoztató programon vehetnek részt a gyerekek és a felnőttek is. Bábjátékokkal, bohócokkal, zenés előadásokkal szórakoztatják a játékoskedvű kicsiket. Különböző versenyeken is részt vehetnek a gyerekek, megmutathatják a rajz és a tánctudásukat, de akár a horvát kultúrával is megismerkedhetnek.

A másik híres rendezvény, a minden évben megrendezett Sibenik-i Sanzon estek, amikor a helyi dalszerzők és énekesek bemutatják a Dalmáciai sanzonokat, 1998 óta. Az előadók leginkább maguk a szerzők, akik pontosan tudják, milyen előadásmódban prezentálják műveiket a tisztelt nagyérdeműnek.

Sibenikben a szakrális zene kedvelői is jól fognak szórakozni, itt orgona esteken is részt lehet venni, ahol 6 történelmi és négy modern orgonát szólaltatnak meg. Horvátországban, Sibenikben található a legtöbb orgona.

A Középkori Vásár is egy érdekes program, ahol visszaidézik azt az időszakot, amikor Sibenik volt a legnagyobb horvát város. Ekkor újra megszólalnak a régi partvédelmi ágyúk, ám nem a várost védendő a vízi ellenségtől, hanem a vásári mulatság kezdetét jelzik. A három napos fesztivál alatt, az emberek hagyományos ruhákat hordanak, bohócok, zsonglőrök, íjászok, lovagok, orgonisták szórakoztatják a közönséget. A vásáron bemutatják a népi örökségeket illetve kézműves és más emléktárgyakat lehet vásárolni. A sibeniki muzsika hallgatása és az íjászok bemutatója közben meg lehet kóstolni a helyi finomságokat is. Aki éppen akkor nyaral Sibenikben, amikor a vásár zajlik, semmiképpen ne hagyja ki ezt az eseményt, hiszen a nem mindennapi hangulat és szórakoztató programok még érdekesebbé teszik a nyaralást!

A Boat Show (Hajó show) szeptemberben várja a hajók szerelmeseit! A show-n a horvátországi hajógyártók új és használt hajói tekinthetőek meg, de akár vásárolni is lehet. Hajók, jachtok, vitorlások vonulnak fel a közönség előtt és a hajózáshoz szükséges eszközöket is bemutatják. A show egyre több turistát vonz, mivel ezen a vásáron gyönyörködni lehet a felsorakozó vízi járművekben és mindenki találhat árban és ízlésének megfelelő hajót, vagy hajózási felszerelést. Akik ellátogatnak a showra, élvezhetik a zenés programokat és megkóstolhatják a dalmát konyha remekeit is.

Aki inkább fiatalosabb bulira vágyik, az látogasson el Dalmácia leghíresebb klubjába, az Aurórába, ahol hajnalig lehet táncolni, a pörgős zenékre.

Szálláslehetőségek

Sibenikben is számtalan szálláslehetőség közül lehet választani, az egyik legtöbb turistát vonzó mégis Sibeniktők 7 kilométerre található, egy kis szigeten. A Solaris üdülőtelep, 5 szállodával várja a turistákat, amelyek közül egy 3 csillagos, négy viszont 4 csillagos, de akár kempingezni is lehet a szigeten. A hely fenyőerdővel van körülvéve, sok sportolási és szórakozási lehetőség várja a vendégeket. Ki lehet próbálni a paintballt, de teniszezni és focizni is lehet. A vízi sportokra is lehetőség van, de aki fürdőzni szeretne inkább, az élvezheti a 4 kilométer hosszú kék zászlós strand vízét. A gyerekek is jól fogják érezni magukat az üdülőtelepen, játszótér, csúszdák és egyéb programok várják őket. A szórakozni vágyók ellátogathatnak valamelyik hangulatos étterembe, beach bárba, de élvezhetik a SPA szépítő hatását is.

Videók

Sibenik
Észak-Dalmácia

1 hozzászólás

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét

Exit mobile version