Szerzői jogi nyilatkozat

A honlap teljes tartalma és annak alkotóelemei, kivéve a hirdetéseket, fotó és videó anyagok egy részét, a horváttengerpart.hu – a továbbiakban Tulajdonos tulajdonát képezi és nemzetközi szerzői jogvédelem alatt áll. Minden, az oldalon található szöveges tartalom szerzői és más jogainak korlátlan tulajdonosa a Tulajdonos, ezért az nem másolható, terjeszthető és felhasználható a Tulajdonos írásos beleegyezése nélkül.

Tilos a honlapon található szöveges tartalmakat részben vagy egészben, elektronikus vagy nyomtatott formában publikálni. A honlap tartalma olvasható, nyomtatható, kivonatolható és felhasználható, de kizárólag csak személyes felhasználásra. A honlap oldalaira szabadon lehet hivatkozni teljes értékű link formájában. Kereskedelmi célra a honlapon közzétett tartalmak, illetve azok részei semmilyen formában sem használható fel.

A Tulajdonos a fentebb leírt jogosultságokon kívül semmilyen más jogot nem biztosít a honlap tartalmával kapcsolatban. Minden egyéb jogosultság megszerzése csak a Tulajdonos írásos engedélyével lehetséges. A fentebb leírt jogok bárminemű megsértése esetén a Tulajdonos követelheti a jogsértő tevékenység azonnali megszüntetését, kártérítési igényt nyújthat be és kérhet jogorvoslatot, amit minden alkalommal meg is tesz! A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után!
A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználásainak felderítésében többek között a Copyscape.com prémium szolgáltatásai vannak használatban.

Tulajdonos felelőssége

A honlap Tulajdonosa semmilyen felelősséget sem vállal az esetleges károkért, anyagi vagy más veszteségekért, felmerülő költségekért (pld. profitkiesés, közvetett járulékos vagy következményi veszteségekért, stb.) amelyek a honlap tartalmával függhetnek össze, vagy annak használatából erednek. A honlapon található információk tájékoztatási céllal lettek megosztva. A honlapon található információik pontosságáért, esetleges elírásokért a Tulajdonos nem vállal felelősséget.
A honlapon találhatóak olyan kép és videóanyagok, amelyek harmadik fél szolgáltatásait (pl. videómegosztók) veszi igénybe, illetve más tulajdonát képezik. Ezen anyagok, továbbá az oldalon elhelyezett hirdetések tartalmáért a Tulajdonos semmilyen felelősséget nem vállal.
A Tulajdonos nem vállal felelősséget azon információkért, adatokért, anyagokért sem, amelyeket a honlap lehetőségeinek kihasználásával harmadik fél hoz létre illetve tesz közzé a weboldalon.

A Tulajdonos fenntartja magának a jogot, hogy a honlap tartalmát bármikor megváltoztassa előzetes figyelmeztetés nélkül.