Múzeumok Dubrovnikban

Dubrovnikban számos tárházát találjuk a régi időkben készült tárgyaknak, eszközöknek, írásoknak. A számos múzeum, könyvtár és képtár egyaránt lehet világi vagy vallási, bemutathatja kollekcióját hagyományos módon, de teljesen szokatlan hi-tech módon is. Akiket érdekelnek a régi idők emlékei, számos tematikájú múzeum közül válogathatnak Dubrovnikban, de azok sem fognak unatkozni, akik a művészetben lelik örömüket.

A Domonkos-rendi kolostor múzeuma

A Domonkos-rendi múzeum a kolostor zárda részében található. Itt láthatóak a Dubrovniki Festőiskola legfontosabb munkái a XV. és XVI. századból, mint például Božidarević, Hamzić és Dobričević festményei, valamint fogadalmi ékszerek, relikviák, kéziratok, ősnyomtatványok, értékes dokumentumok, több pápai bulla, egy ikon mely Szűz Máriát és a gyermeket ábrázolja, valamint a híres Tiziano festmény a „Szent Balázs, Mária Magdolna és Ráfáel angyal”, melyet nemrégiben restauráltak. A Domonkos-rendi templomban Paolo Veneziana munkáját láthatjuk, a nagy keresztet, mely a XIV. században készült.

A Domonkos-rendi kolostor múzeuma, Dubrovnik

A Domonkos-rendi kolostor múzeuma, Dubrovnik

Természettudományi Múzeum

A Dubrovnik-i természettudományos tevékenység 1872-re nyúlik vissza, amikor meglapították a Dubrovnik Museo Patrio-t. A Kereskedelmi és Hajózási Kamara kollekciója mellett a Dubrovnik-i Természettudományi Múzeumot mint természettudományos magángyűjteményt alapították, amely Antun Drobac-nak, a patikus és hajótulajdonosnak köszönhető. A Természettudományi Múzeum kiállítása magába foglalja azt a múzeumi kollekciót is, amely a XIX. századig nyúlik vissza, az akkori Természettudományi Iroda idejébe.

Természettudományi Múzeum, Dubrovnik

A Ferences kolostor múzeuma és könyvtára

A Ferences kolostorban található Európa harmadik legrégebbi gyógyszertára. 1317-ben nyitották meg és egyedüliként a három legrégebbi európai gyógyszertár közül még mai napig működik. A gyógyszertár bútorzata kifogástalan állapotban maradt fenn a XVI. századból, akárcsak az edények, melyek a XV. és XVI. században készültek Siena-ban és Firenzében. A gyógyszertárból származó eszközök, kerámiák, edények, laborfelszerelések és régi gyógyszerészeti könyvek a kolostor múzeumában tekinthetőek meg, más felbecsülhetetlen értékű tárgyakkal együtt, melyek Dubrovnik történelméről és kultúrájáról tesznek tanúbizonyságot.

A Ferences kolostor gyógyszertára, Dubrovnik

Dubrovnik legnagyobb könyvtára is a Ferences kolostorban található. A könyvtár polcain 20 ezer kötet nyugszik, melyekből 137 darab ősnyomtatvány, templomi korál, valamint több mint 1200 kézirat. Több olyan írás is van a könyvtárban, amelyből mára már csak egyetlen példány maradt fenn, mint például a Marko Marulić műve a Judita első kiadása, vagy a dubrovniki barokk költő Ivan Gundulić híres művének, az Oszmán-nak egy korai átirata. A kolostor könyvtárát a XVII. században építették a kolostorhoz, míg a teológiai felkészítő szárnyat 1896-ban.

Ezen felül a kiállítás leghíresebb darabjai közé tartozik egy XV. századi ezüstözött-aranyozott kereszt és egy ezüst tömjénfüstölő, egy XVIII. századi feszület Jeruzsálemből mely olajfából készült, gyöngyház díszítéssel. Ezeken kívül látható egy mártírológium, mely Bemardin Gucetiæ (Gozze) műve 1541-ből, illetve kivilágított zsoltárkönyvek. Itt tekinthetjük meg az egyik legértékesebb ereklyét, a Szent Ursula ereklyét a XV. századból valamint egy régi ékszergyűjteményt is.

A Ferences kolostor múzeuma és könyvtára, Dubrovnik

A Ferences kolostor múzeuma és könyvtára, Dubrovnik

A Dubrovniki Horvát Függetlenségi Háború Múzeuma

A Dubrovniki Horvát Függetlenségi Háború múzeuma még létrehozási szakaszban van és a Srđ-hegyi Imperial erőd egyik szárnyában lesz, amely a Dubrovnik-i védelem szimbóluma. Jelenleg az Imperial-erődben egy állandó kiállítás látható, több mint 500 kiállítási tárggyal. A kiállítás jelenlegi tematikája főként az 1991-1995-ös Dubrovnik-i Horvát Függetlenségi Háború témáját dolgozza fel, valamint az Imperial-erőd történelmét. A jelenlegi kiállítás témája több részre tagolódik: A Dubrovnik-i Köztársaság bukása és az Imperial-erőd története; Az 1991-es Szerbia-Montenegro-i agresszió; A győzelem napjai – Horvát hadsereg felszabadító hadműveletei valamint az emberi szenvedés, a civil épületek és történelmi emlékek pusztulása. A kiállítási tárgyak között megtalálhatóak korabeli dokumentumok, művészi- és sajtófotók, nyomtatott anyagok, fegyverek, aknák és robbanó szerkezetek, katonai térképek, írott parancsok, a katonai felszerelés részei, tárgyak amelyeket a helyi lakosok és a védők használtak mindennapi életükben az ostrom alatt, eredeti felvételek és videoanyagok, a fegyveres erők zászlajai, az eredeti zászló amely a Srđ csúcsán lengedezett 1991-ben, az aknamezők térképe, stb. Srđ-hegyén egy emléktábla felirata őrzi azoknak a nevét, akik Dubrovnik védelmében lelték halálukat. Nem csak itt állítottak emléket a függetlenségi háború hőseinek, hanem a Sponza-palotában is, ahol egy emlékszoba látogatható meg.

A Dubrovniki Horvát Függetlenségi Háború Múzeuma

A Szerb-Ortodox Egyházközösség Ikonmúzeuma

A Szerb-Ortodox Egyházközösség Ikonmúzeuma egy négyszáz éves épületben kapott helyet, amely egykor a Bonda arisztokrata család tulajdona volt. A kiállítás XV.-XIX. századi értékes ikonokat mutat be, számos közülük a híres festő Vlaho Bukovac munkája. Az ikonokon kívül még számos kiállítási tárgyat tekinthetünk meg a múzeumban, mint például értékes bútordarabokat, valamint olyan érdekes leleteket mint Szent Miroszláv Evangéliumának hasonmás kiadása, vagy egy orosz nyomtatott evangélium fém kötésben.

Ronald Brown emlékház

A Ronald Brown emlékházat az amerikai kereskedelmi miniszter Ronald Brown és stábja tragikus halálának az első évfordulójára nyitották meg. A miniszter és stábja 1996 április 6-án szenvedett tragikus balesetet békemissziója során. Az emlékházban Dubrovnik legnevesebb XX. századi festőinek mint Antun Masle, Ivo Dulčić és Đuro Pulitika munkái vannak kiállítva.

Etnográfiai Múzeum

Az Etnográfiai Múzeumot egy XVI. században épült régi magtárban rendezték be, ahol jól megfigyelhetjük, milyen körültekintően kezelték Dubrovnik lakosai a fáradságos munkával megtermelt terményeket. A Dubrovniki Köztársaság idejében nagy gondot fordítottak arra, hogy tartalékokat képezzenek lisztből, árpából és kölesből, melyeket mély, sziklába vájt, silókban tároltak. Ezeket a silókat „rupe”-nak nevezték, gondosan elszigetelték a nedvességtől és a terményeket állandó 17 fokon tartották. A múzeum első szintjén látható kiállítás a vidéki gazdasági életet és építészetet mutatja be, míg a második szinten a népviselet és textil kézimunkák tekinthetőek meg.

Etnográfiai Múzeum, Dubrovnik

Etnográfiai Múzeum, Dubrovnik

A Dubrovniki Katedrális kincstára

Aki a Dubrovniki Katedrális kincstárába ellátogat, csodálattal fedezheti fel Dubrovnik egykori gazdagságát és kultúráját. Egyesek tudni vélik, hogy az 1667-es földrengés a kincstár nagy részét eltemette, így még nagy értékű kincsek nyugszanak a föld alatt, ez viszont csak spekuláció. A kincstár legértékesebb és legfontosabb leletei Dubrovnik védőszentjéhez Szent Balázshoz fűződnek. Itt őrzik a feje és a keze relikváriumait. A fej relikváriuma egy bizánci koronát formáz, melyet zománcba ágyazott medalionok és ékkövek díszítenek. Dubrovnik aranyművesei világszerte híresek, így természetesen hatalmas presztízst jelentett elkészíteni a relikváriumokat. A kincstárban kiemelt helyen tárolták Jézus ágyékkötőjét egy XVI. században készült kis ezüstládikában. Az ágyékkötőnek csodatévő erőt tulajdonítottak: a Prijeko-i apácák akik eleinte őrizték az ágyékkötőt, időnként kis darabokat vágtak le az ágyékkötőből, amelyet terhes nőknek adtak, mert azt tartották, hogy védelmet ad és probléma mentesen fog a gyermek megszületni. Állítólag a levágott darabok „visszanőttek” az ágyékkötőre, illetve azt nem lehet elégetni. A kincstár egy másik becses relikviája a Krisztus keresztjéből származó fadarab. Állítólag a relikviát Margit királynőtől kapta Dubrovnik városa mint különleges pápai ajándékot azért, mert az akkori király nagyban hozzájárult a keresztény hit terjesztéshez Boszniában. 1536-ban a fadarabot belefoglalták egy késői gótikus, művészien elkészített feszületbe, melyet a dubrovniki aranyműves Jerolim Matov készített.

A Dubrovniki Katedrális kincstára.

Kultúrtörténeti Múzeum

A Kultúrtörténeti Múzeumot a Rektori Palotában találjuk, ahol a kiállítási tárgyak a földszinti, a félemeleti és az első szinten tekinthetőek meg. A múzeumban gazdag numizmatikai kollekciót tekinthetünk meg, amely számos érmét, pecsétet, súlyt tartalmaz, illetve megtekinthetünk egy órakiállítást is. Ezeken felül gyönyörű művű bútordarabok is ki vannak állítva a számos portré, egyenruha és fegyver mellett. Itt került kiállításra a régi Domus Cristi gyógyszertár eszköztárának egy része is. A palota első emeletén rokokó, barokk és XVI. Lajos korából való bútorok és Itália mesterek festményei kerültek kiállításra.

Kultúrtörténeti Múzeum, Dubrovnik

Zsinagóga

1456-ban a Dubrovniki Köztársaság kormánya határozatban engedélyezte a zsidók számára a letelepedést a városfalakon belül. Ez hivatalosan is megerősítette a zsidó gettó létrejöttét a Žudioska utcában. 1652-ben az utca egyik házát zsinagógává alakították, ennek belsőépítészeti motívumai barokk stílusjegyeket mutatnak.

Zsinagóga, Dubrovnik

A zsinagóga kisebb változtatásoktól eltekintve megőrizte eredeti alakját, jelenleg Európa egyik legrégebbi zsinagógája. A Zsinagóga első emeleti szintje egy múzeumnak ad otthont, ahol számos vallásos műtárgy és írásos dokumentum tekinthető meg. Az itt őrzött tóratekercsek a XIII.-XVII. században íródtak, így alátámasztják a zsidó közösség 600 éves létezését Dubrovnikban. A dubrovniki zsidó közösségnek saját temetője is van a Boninvo temetőn belül, valamint a Pilén is van egy kis zsidó kút.

Dubrovniki zsinagógában őrzött tóratekercs.

Tengerészeti múzeum

A Tengerészeti múzeum első emeletén áttekinthetik a turisták Dubrovnik hajóit, tengeri kereskedelmének fejlődését, egészen a Dubrovniki Köztársaság összeomlásáig. A második emeleten Dubrovnik tengeri kereskedelmének újjáéledését mutatják be, a második világháborúig.

Tengerészeti múzeum, Dubrovnik

Tengerészeti múzeum, Dubrovnik

Marin Držić emlékház

Marin Držić házába látogatva, úgy érezhetik a turisták, mintha a XVI. században lennének. Egy érdekes audiovizuális előadást tekinthetnek meg, amelyből megismerhetik a leghíresebb horvát reneszánsz komédista Marin Držić életét és munkásságát.

Sigurata zárda múzeum

A Sigurata zárda múzeumában XVI.-XIX. századi festmények tekinthetőek meg, liturgikus tárgyak és egy XIV. századi felvonulási kereszt. A vallásos tárgyakon kívül két XVIII. századi szövőszék, csipkék és hímzések is megcsodálhatóak. A kiállított tárgyak nagy része fogadalmi ajándék volt vagy a zárdában készült.

Visia Dubrovnik 5D Múzeum

2010. június 1-től megtekinthető a Visia Dubrovnik 5D Múzeum, amely a fölújított Szent Klára kolostorban található. A múzeumban ötvözték a Disneyland-szerű szórakoztató park jellegzetes tulajdonságait és a modern múzeumok stílusát. Így a város és környékének bemutatása, történelme sokkal izgalmasabb lesz a látogatók számára, mint eddig. A térhatású bemutatásokon túl, a nézők az 1667-es nagy földrengést és a szelet is érzékelhetik. A különleges múzeumban holográf vetítések is vannak és a nézők a lézer technikának köszönhetően a Dubrovniki népi táncot is megtanulhatják. A nézők a múzeum bejárása előtt a TM Világhálózat virtuális kreációján keresztül örökíthetik meg ott jártuk. A nézők tenyér lenyomatukat hagyják itt és az ország nevét, ahonnan érkeztek és választhatnak egyet a békére, megértésre és toleranciára buzdító üzenetek közül. A szervezők így, mint a legtöbb résztvevőt mozgósító kreációval szeretnének bekerülni a Guinness rekordok könyvébe.

Visia Dubrovnik 5D Múzeum

Visia Dubrovnik 5D Múzeum

Dubrovnikról még

Dubrovnik
Látnivalók, történelmi emlékek Dubrovnikban
Templomok és egyéb vallási építmények Dubrovnikban

Videók

Dubrovnik
Dél-Dalmácia

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét